Kamionacz Poduchowny 4, 98-290 Warta

parafiakamionacz@gmail.com

+48 539 614 584

26 marca 2023

V Niedziela Wielkiego Postu - 26 marca 2023 r.

 1. Od dzisiejszej – piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, którą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udział w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza  do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.

 2. Dzisiaj podczas Mszy Św. o godz. 11.00 poświęcenie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii Św.

 3. W najbliższy piątek 31 marca, w naszej parafii rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Msze Św. w piątek o godz. 16.00 i sobotę o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Spowiedź św. w
  sobotę pół godz. przed każdą Mszą Św. Nauki wygłosi ks. Damian Sochacki, wikariusz par. św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na cele duszpasterskie ks. Damiana. Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym.

 4. W czwartek, 30 marca od godz. 11.00 będzie objazd chorych i starszych ze Spowiedzią i Komunią Św. Proszę o zgłaszanie tych osób do mnie w zakrystii bądź telefonicznie.

 5. Najbliższa niedziela, 02 kwietnia, będzie Niedzielą Męki Pańskiej, czyli Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej o godz. 11.00. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

 6. Za tydzień konkurs dla dzieci na największą i najpiękniejszą palmę wielkanocną. Rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie dwójki zwycięzców po Mszy Św. o godz. 11.00.

 7. Grupa mężczyzn św. Józefa oraz Burmistrz Warty zapraszają do sali kinowej Warckiego Centrum Kultury w dniu 01.04. na godz. 17.00 na projekcje filmu pt. Opiekun.

 8. Przypominam, że przy obrazie Jezusa Miłosiernego jest kosz dobra. Pamiętajmy
  o potrzebujących.

 9. W minionym tygodniu parafia zakupiła ornat maryjny i ornat fioletowy a także dwie komże dla ministrantów.

 10. W zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne z białej czekolady w cenie 10 zł. Kupując baranka wspieramy działalność Caritas Diecezji Włocławskiej.

 11. Dziękuję za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.

 12. Przy ambonie przygotowane są do odbioru egzemplarze tygodnika „Idziemy – Ład Boży”.

 13. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę doświadczenia bliskości Boga
  i Jego zbawczej mocy oraz opieki Matki Najświętszej.

 

Kontakt

Kamionacz Poduchowny 4

98-290 Warta

tel. +48 539 614 584

parafiakamionacz@gmail.com

Nr konta parafii

Bank Spółdzielczy w Warcie

17 92700006 0000 2378 2000 0101

Parafia w mediach społecznościowych